BLI MEDLEM

Du kan betale ditt medlemskap via VIPPS 90099 (søk SKN) eller til vår bankkonto 1506.34.41543
Ditt medlemskap vil bli registrert og bekreftet via e-post så snart din betaling er mottatt. 

Medlemskap i Skeivt kristent nettverk er åpent for alle skeive kristne og deres støttespillere.

*Støttemedlemmer innehar ikke de samme pliktene og rettighetene som ordinære medlemmer, og kan for eksempel ikke delta i demokratiske prosesser som valg og lignende. 

«Alle dem som tok i mot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Joh 1:12.