Respektfullt begge veier?

10.07.2019

av Skeivt kristent nettverk

Vårt hovedmål er er ikke å få alle til å mene som oss, vi ønsker oss helt enkelt rom for dialog. Denne videoen beviser at nettopp det er mulig – her får du se en åpen og respektfull samtale mellom en skeiv kristen og en pastor. 

Skeivt kristent nettverk ønsker ikke debatt, skittkasting, fordømming og kvasse ordskifter, men en samtale. Arenaer hvor møter mellom to parter som anerkjenner hverandre med respekt, omsorg og kjærlighet kan finne sted, på tross av ulike overbevisninger. Det er mulig i USA, det bør være mulig også her. Ja til dialog!