Q Christian Fellowship

Jobber for en holdningsendring blant kristne, for aksept og likeverd for LHBT+ personer