Vicky Beeching

Beeching var lovsangsleder i megakirker på det amerikanske kontinentet. Helt til hun kom ut.