top of page
  • Forfatterens bildeSKN

Årsmøte i Skeivt kristent nettverk

Onsdag 23. mars kl. 19-21 avholder Skeivt kristent nettverk årsmøte der alle medlemmene er velkomne. I år som i fjor blir det digitalt, og alle ordinære medlemmer av Skeivt kristent nettverk som har betalt kontingent for 2022 har stemmerett. Støttemedlemmer er også velkomne, men har da ikke stemmerett. Frist for påmelding er 13. mars.


Om du ikke medlem så kan du melde deg inn her: https://www.skeivtkristentnettverk.no/blimedlem. For nye medlemmer må medlemskontingent være betalt innen 13. mars.


Nominering av kandidater til styre og valgkomite: På årsmøtet vil det blir valg av medlemmer av valgkomite og sentralstyre. Om du har forslag til kandidater for valgkomiteen eller styret så kan det nomineres via https://forms.gle/y2XBb5beqEjABbAG8 innen 23. februar. Det er og mulig å nominere seg selv til vervene.


Vedtektsendringer: Eksisterende vedtekter finnes her. Endringsforslag må sendes på e-post til post@skeivtkristentnettverk.no innen 9. mars.


Vel møtt!!bottom of page