top of page

Årsmøte i Skeivt kristent nettverk, lørdag 11. mars

Velkommen til årsmøte i Skeivt kristent nettverk lørdag 11. mars kl. 11-13. Årsmøtet blir avholdt i forbindelse med nettverkssamlingen i Oslo, der vi håper du har anledning å ta turen. Vi vil og legge opp digital løsning for deg som ikke har anledning til å ta turen til Oslo. Informasjon om nettverkssamlingen kan du finne på Facebook og hjemmesiden.


Alle ordinære medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet. Registrer deg som deltaker her. Sakspapirene blir sendt ut til de påmeldte innen 4. mars.


Nominering av kandidater til sentralstyret og valgkomite

På årsmøtet vil det blir valg av medlemmer av valgkomite og sentralstyre. Om du har forslag til kandidater for valgkomiteen eller styret så kan de nomineres via dette skjemaet innen 11. februar. Det er og mulig å nominere seg selv til vervene.


Vedtektsendringer

Endringsforslag sendes å e-post til post@skeivtkristentnettverk.no innen 24. februar.


Vel møtt!!

bottom of page