top of page
  • SKN

100 sekunder om hva pinse er

Back in the days mente mange at Gud var kun for prester, de lærde menn, eliten og «de innvidde». Så kom det radikale pinsebudskapet: En Gud som er for ALLE. Inkludert deg og meg. DET er hva pinse handler om.

#ikkelanoentafradegtroen


bottom of page