top of page

Et frarøvet fellesskap

Leserinnlegg av Elisabeth Meling, leder i SKN. Publisert i Dagens nettavis 17.08.21.


De siste måneders debatter i diverse media om eksempelvis likekjønnet ekteskap, pride og konverteringsterapi viser at vi fortsatt har en lang vei å gå med hensyn til å faktisk lytte til hverandre.


Skeivt kristent nettverk (SKN) har blitt beskyldt for å være ekstreme, at vi støtter radikal kjønnsideologi, og blant annet polyamori. Disse påstandene har ingen rot i virkeligheten.


For det første så tror vi at Gud velsigner kjærligheten mellom to voksne mennesker, med andre ord er vi tydelige på at vi støtter det monogame samlivet. Vi er også opptatt av å ta hvert menneske på alvor, og å lytte til hva de forteller om seg selv og hvem de er. I vårt verdidokument har vi tydelig uttalt at SKN «er opptatt av den ukrenkelige verdien til ethvert menneske, og at vi alle er skapt i Guds bilde uansett legning, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Vi tror det beste for hver enkelt er å leve autentiske liv i anerkjennelse og samsvar med hvem man er».


Vi er opptatt av det Jesus var opptatt av, det Gud er opptatt av, og det som er kallet til alle kristne etter å elske Gud først: Å elske sin neste som seg selv. Når vi tar dette kallet på alvor utfordrer det oss både til å leve autentisk og være ærlige om våre egne liv, og samtidig løfte opp det autentiske i andres liv.


Har vi noen gang vært tydelige i forbindelse med ting som påvirker oss direkte? Ja! Og det kommer vi fortsatt til å være! Kanskje har noen opplevd oss som krasse og ute etter å «ta» menigheter. Det stemmer ikke. Vi har derimot hørt og opplevd såpass mange vonde historier som berører, og det rett og slett frustrerer oss hvordan disse historiene blir møtt – eller veldig ofte ikke møtt. At våre innlegg nå og da kan oppleves spissformulerte bunner således i denne frustrasjonen, da dette berører oss og våre liv både direkte og indirekte.


Først og fremst er SKN sitt hovedfokus å fortelle skeive (som ofte har opplevd å bli ekskludert fra menigheten sin) at Gud elsker dem akkurat som de er: At de som er blitt fortalt at de ikke kan tro skal få lov til å ha en tro på den levende Jesus uten å måtte fortrenge den de er. Vi er dessuten imot enhver forkynnelse og handling med det formål å endre en persons legning eller kjønnsidentitet.


I vårt nevnte verdidokument er vi tydelige på at vi ikke tror det «er synd å leve i et likekjønnet forhold, og at transkjønnede og transpersoner ikke synder mot skaperverket når de velger å leve i sitt identifiserte kjønn eller uttrykk». Gjør det oss til radikale? Noen vil sikkert mene det. Betyr det at vi ikke tar Bibelen på alvor? Overhodet ikke! Vi er opptatt av å ikke bare skumme over versene som ofte blir brukt til å legitimere ekskluderende holdninger, men å studere de i lys av sin samtid, og å hele tiden tolke Bibelen med kallet om å «elske Gud, og vår neste som oss selv» som en rød tråd.


Vi tror på en inkluderende Gud, og vi tror på historiene om Jesus som strakte seg ut til de marginaliserte og de som ble skjøvet ut til siden. Mange i SKN har opplevd å bli skjøvet ut av menighetsfelleskap på grunn av hvilket kjønn man forelsker seg i eller identifiserer seg som og derfor er en av våre viktigste verdier å tydelig formidle at den enkelte skal få kunne være seg selv uten å måtte velge bort Jesus!


Det siste året har vist oss hvor viktig samhold og fellesskap er. Gjennom isolasjon og avstand har mange fått oppleve savnet etter fellesskap, og mange kirker og menigheter har kjent på utfordringene ved å ikke kunne samles fysisk. Vi i SKN gjenkjenner dette savnet, og for mange av oss har det fellesskapet vi var en del av blitt frarøvet oss på grunn av den vi er, og noen plasser også det å være en tydelig støttespiller. Ofte sies det at «alle er velkommen», men dersom man for eksempel får seg kjæreste må man fratre tjenester i menigheten. Man blir med andre ord frarøvet muligheten til å tjene Gud på grunn av at man finner kjærligheten, eller at man endelig tør å være ærlig med verden rundt om hvem man egentlig er.


Vårt radikale budskap er at Gud elsker hver og en: At vi alle er skapt unike med den legningen, kjønnsidentiteten eller det kjønnsuttrykket vi har, at Gud velsigner kjærligheten mellom to voksne mennesker uavhengig av kjønn og at evangeliet om Jesus er for alle!
Comments


bottom of page