top of page
  • Forfatterens bildeSKN

Høringsuttalelse – forslag til regulering av konverteringsterapi

SKN har i flere måneder jobbet med et innspill til lovforslaget som er fremmet for å hindre konverteringsterapi.


Ved gjennomlesing av forslaget oppdaget vi flere momenter vi anser som vesentlig å få rettet. Vi har også gjennomført en anonym spørreundersøkelse, og flere av svarene vi har fått inn er med som grunnlag for innspillet vi har sendt fra styret. En særlig stor takk til dere som valgte å dele deres historier med oss!


Du kan lese vår høringsuttalelse i sin helhet her.Comments


bottom of page