top of page
  • Forfatterens bildeSKN

Helt Trygg intervjuserie

Er det egentlig slik at det bare finnes én riktig måte å lese Bibelen på? Og hvem kan i så fall påberope seg å sitte med «den rette lære»?

I Helt trygg intervjuserie har vi snakket med mennesker som har mange års utdanning innen teologi, og som kan et og annet om bibeltolkning.

Hør intervjuene her!
bottom of page