top of page

Jo, Gud er faktisk skeiv

Leserinnlegg av Jonas Yassin Iversen, nestleder i Skeivt kristent nettverk. Publisert i Vårt Land 04.05.23.


I en gjestekommentar i Vårt Land 4. mai kritiserer Sofie Braut en sjømannsprests formidling av sin personlige erfaring av Gud som skeiv. Ifølge Braut er problemet med påstanden «Gud er skeiv» at den mangler bibelsk belegg, skaper avstand og rett og slett ikke er kristendom.


Erklæringen «Gud er skeiv» er ifølge Braut et eksempel på hvordan Gud blir gjort til lakei for identitetspolitikk og andre private formål, og hun savner at det teologiske fagmiljøet her til lands skal ta til motmæle mot denne typen identitetspolitiske og personlige perspektiver. Som nestleder i Skeivt kristent nettverk ønsker jeg tvert imot å gi min fulle tilslutning til formuleringen «Gud er skeiv» og forsvare den som både kristen, bibelsk og samlende.

Selv om Braut stiller seg nokså uforstående til formuleringen «Gud er skeiv», er hun likevel på sporet av noe viktig når hun innrømmer at formuleringen «Gud er skeiv» kan virke positivt og inkluderende for «visse innvigde». Disse innvidde er imidlertid ikke så få som man kan få inntrykk av når man leser Brauts gjestekommentar.

Hva betyr "Gud er skeiv"?

Påstanden om at Gud er skeiv springer nemlig ut av en veletablert teologisk disiplin, nemlig skeiv teologi. Boktittelen «The Queer God» forfattet av den anerkjente professoren i teologi, Marcella Maria Althaus-Reid ved Universitetet i Edinburgh, er bare ett enkelt eksempel på hvor utbredte forståelsen om at Gud er skeiv er innen skeiv teologi. I skeiv teologi betyr ikke uttrykket «Gud er skeiv» at Gud er en homoseksuell mann. Det betyr heller ikke nødvendigvis at Jesus var homofil. Uttrykket formidler derimot en tro på en Gud som kjenner og velsigner skeives liv og som selv har erfart den samme utstøtelsen og undertrykkelsen som skeive fortsatt erfarer.

Tanken om at Gud er skeiv er til stor trøst for mange skeive som har opplevd at troen har blitt forsøkt fratatt dem. For hvis Gud er skeiv, har Gud også forståelse for våre liv og det finnes likevel en plass for oss i Guds rike.

Braut hevder at påstanden «Gud er skeiv» mangler bibelske belegg. Skeive oppfatter derimot at Gud er skeiv hver eneste gang vi åpner Bibelen, som for eksempel når vi leser om bildene av Gud som både en trøstende mor (Jes. 66, 13) og en tålmodig far (Luk. 15, 11-32); som både en omsorgsfull høne (Matt. 23, 37) og som en god gjeter (Joh. 10, 11-14). Bibelen tillegger Gud kvaliteter som ofte assosieres både med det kvinnelige og det mannlige, og på den måten overskrider Gud nedarvede normer for kjønn.


Gud er grensesprengende

Bekjennelsesskriftene våre gjør det ettertrykkelig klart at Gud er treenig, og i fremstillingen av dette intrikate forholdet mellom guddomspersonene fastholder vår bekjennelse at Sønnen er født av Faderen, og Kristus er både Gud og menneske – ikke som en sammenblanding, men ved personens enhet. Gud er i sitt vesen grensesprengende og bryter med alle menneskelige kjønnskategorier. Dermed blir veien til påstanden om at «Gud er skeiv» ganske kort.


Å erklære at Gud er skeiv er en invitasjon til fellesskap. Det er en invitasjon til en gruppe som i århundrer har blitt utstøtt og undertrykket av Kirken. Å erklære at Gud er skeiv er å forkynne evangeliet for de utstøtte og undertrykte, og å anerkjenne skeives gudserfaring. I Åpen kirkegruppe, et gudstjenestefellesskap knyttet til Skeivt kristent nettverk i Oslo, synger vi ofte følgende salmestrofer: «Vår Gud er mor for alle, vår Gud er alles far. Vår Gud er mann og kvinne, det gir oss nye svar» og «Vår Gud er ikke kvinne, vår Gud er ikke mann. Vår Gud er alt i alle, høyt over vår forstand; fra fengsler og fra stengsler har Ånden satt oss fri, med dristighet å leve et liv å elske i.»


Å erklære at Gud er skeiv setter oss fri. Det er derfor befriende å lese om sjømannspresten som uten tvil erklærer at Gud er skeiv.

bottom of page