top of page
  • Forfatterens bildeSKN

Om våre «trygge kirker»-liste


I anledning den oppmerksomheten vår liste over trygge kirker i Oslo har fått i det siste, vil vi gjerne utdype litt hva vi tenker og hvordan vi ser for oss å jobbe videre med dette.SKN ønsker altså å kartlegge LHBT+vennlige kirker – trygge kristne fellesskap for oss som er skeive – fordi vi vet at det kan være utfordrende å finne menigheter som tar oss i mot uten betingelser. Uten baktanker, uten et «men», uten restriksjoner på bakgrunn av hvem vi er eller hvem vi elsker. Vi ønsker på sikt å få på plass lister som omfatter alle de store byene, men også fra disktriktsnorge.


Å leve med uenighet (jf. to syn i Den norske kirke) er i seg selv ikke nødvendigvis utrygt, og det er ikke vårt mål at alle skal måtte mene og tro det samme – ei heller i samlivsspørsmålet. Vi tror at det er godt mulig å leve side om side med gjensidig respekt for hverandres ulike syn. Problemet oppstår når man forskjellsbehandles eller ekskluderes fra oppgaver og tjenester i menigheten på bakgrunn av legning.

Under følger noen enkle retningslinjer:


Generelle uttalelser av typen «vi inkluderer alle» eller «vi ønsker alle velkommen» er ikke tilstrekkelig for å komme på lista som en trygg kirke.


Når vi får inn henvendelser og forslag vil vi følge opp med noen enkle spørsmål som må besvares av ledelsen i kirka før den eventuelt listes:

  • Kan LHBT+ personer inneha alle frivillige oppgaver/tjenester i deres menighet?

  • Kan dere bekrefte at det er sannsynlig at LHBT+ personer som er åpne om sin legning vil bli akseptert og tatt godt i mot av både ledelse og menigheten forøvrig?

  • Kan dere bekrefte at dere er en kirke som jobber aktivt for å gjøre det trygt å være LHBT+ i deres menighetsfellesskap?

Vi beveger oss i et landskap det ikke alltid er så lett å navigere i, og det er til syvende og sist bare du selv som kan si noe om hva som oppleves trygt for deg. Noen skeive fortsetter faktisk å gå i menigheter som fastholder heterofilt samliv som det eneste riktige, rett og slett fordi det er der de har sine venner og hele sitt nettverk. Noen skeive lever greit med at de selv ikke kan ordineres til vigsla stilling i kirka si, og kanskje ønsker de seg ikke en slik stilling uansett, så det betyr ikke så mye. Noen synes det er helt ok å gå i en kirke hvor de ikke nødvendigvis kan gifte seg – for dem er det nok med fellesskapet her og nå.


Fordi vi alle er ulike er det vanskelig å lage en «mal» som favner alle. Vår måte å gjøre dette på er derfor ikke verken vanntett eller skuddsikker, og vi kan selvsagt aldri garantere at alle vil ha gode opplevelser fordi en menighet har navnet sitt på en liste. Vi ønsker imidlertid å forsøke å løfte fram de kirkene som aktivt jobber for å møte og inkludere LHBT+ personer på en gode måte, og som ønsker å ta på alvor hva det vil si at nettopp deres kirke skal være et trygt fellesskap også for skeive.PS: Når vi omtaler LHBT+ , så skiller vi selvsagt ikke mellom «legning» og det «å leve ut», slik enkelte kristne har for (u)vane å gjøre. Dette handler om LHBT+ menneskers rett til å få være seg selv som den man er, og muligheten til å kunne elske og leve i samliv med hvem man vil, uavhengig av kjønn.

bottom of page