top of page
  • Forfatterens bildeSKN

Oppdatert liste

Etter vår oversikt over trygge kirker kom i søkelyset for en tid tilbake har vi fått inn flere forslag til menigheter som ønskes med på lista. Nå har vi gjennomgått de innspillene vi har fått, og legger derfor ut en oppdatert liste her. Vi er klar over at det nok finnes langt flere LHBT-inkluderende menigheter, spesielt innenfor Den norske kirke, men vi er avhengige av deres hjelp for å få en enda bedre oversikt.


Foto lånt fra www.ucc.org

bottom of page