top of page
  • Forfatterens bildeSKN

Pressemelding fra Åpen Kirkegruppe og SKN

Åpen kirkegruppe ønsker å omorganisere seg, og å bli et aktivitetstilbud underlagt SKN Oslo. Onsdag 9. februar ble følgende pressemelding publisert i Vårt Land.

Felles uttalelse om ÅK og SKN

Åpen Kirkegruppes (ÅK) årsmøte i 2020 henstilte styret om å utrede mulighetene for en gjenforening med FRI – Foreningen for seksualitetsmangfold. I tillegg gjennomførte styret sonderinger med Skeivt kristent nettverk (SKN) for å undersøke mulighetene for en tilslutning.

På bakgrunn av dette arbeidet har styret i ÅK i sakspapirene til årsmøtet 27. mars 2022 fremmet et forslag om å oppløse ÅK som organisasjon, og slutte seg til SKN Oslo som en egen aktivitetsgruppe, der tilbudet fra Åpen Kirkegruppe kan leve videre.

Skeivt kristent nettverk er en tverrkirkelig interesseorganisasjon for kristne lhbt+personer, og dersom årsmøtet i Åpen Kirkegruppe gir sin støtte til forslaget, ønskes ÅKs medlemmer velkommen som medlemmer i SKN, enten de blir tilknyttet SKN Oslo eller andre aktuelle lokallag i nærheten av der de bor.

Kommentar fra ÅK, ved styret :

ÅK har gjennom hele sin historie vært en økumenisk organisasjon som har kjempet for skeives rettigheter i alle kristne kirkesamfunn. ÅKs første leder, Aasmund Vik, er sågar katolikk. ÅKs langvarige kamp har med tiden ført til store gjennomslag i Den norske kirke. I dag kan de fleste skeive i Den norske kirke finne seg et åndelig hjem i sin lokale menighet; både bli viet i sin lokale kirke og få sine barn døpt i sin lokale kirke kirken. Dermed har ÅKs rolle som et åndelig hjem for skeive kristne som var utstøtt fra sin lokale menighet i Den norske kirke blitt mindre viktig. Siden 2014 har ÅKs kirkepolitiske arbeid inn mot Den norske kirke i stor grad blitt ivaretatt gjennom Åpen Folkekirke, med tidligere ÅK-leder Gard Sandaker-Nielsen som en sentral skikkelse. Dermed har ÅKs rolle som en kirkepolitisk aktivistorganisasjon også mistet mye av sin betydning.

Siden 2019 har SKN gitt ny giv til kampen for skeives rettigheter i norsk frikirkelighet, og organisasjonen har på denne måten videreført ÅKs langvarige kamp for skeives rettigheter i alle norske kirkesamfunn. SKN har opplevd en rask vekst, stor oppslutning og skapt økt engasjement for skeive kristnes vilkår i hele Kristen-Norge.

Styret i ÅK mener at dagens format ikke er det riktige for å videreføre kampen for skeive kristnes rett til å være åpne om hvem de er, til å elske hvem de vil og til å ta sin plass i det kristne fellesskapet – uavhengig av kirkesamfunn. Styret mener at ÅKs 46 år lange kamp for skeives rettigheter i alle kristne kirkesamfunn best kan ivaretas gjennom at alle skeive kristne organisasjoner i Norge forener sine krefter i kampen for større frihet for alle skeive kristne. En tilslutning til SKN medfører ikke at ÅK forsvinner. Tvert imot videreføres den samme kampen som våre pionerer initierte i 1976 – under felles fane med Skeivt Kristent Nettverk.

Kommentar fra SKN ved leder Elisabeth Meling

Vi er glad for at Åpen Kirkegruppe tok kontakt med oss, med ønske om å bli en del av SKN. Det er en stor tillitserklæring, ikke minst med tanke på Åpen Kirkegruppes stolte historie.

Vi vil ikke foregripe noe, men hvis årsmøtet i ÅK gir sin tilslutning til styrets forslag, ønsker vi både tidligere og nåværende medlemmer av ÅK hjertelig velkommen til SKN.

Vi har mye å takke ÅK for, og deres utrettelige innsats har banet vei for så mange av oss. Vi lever nå i den velsignelsen, og ønsker å bringe arven videre.

SKN er og skal være en økumenisk og tverrkirkelig interesseorganisasjon, og selv om utgangspunktet da SKN ble startet var mer rettet mot frikirker, har mange av våre medlemmer tilknytning til DNK.Bilde: Leder for ÅK (Christian Nordbye) og leder for SKN Oslo (Simon Liljegren) etter fellesgudstjeneste i oktober 2021.

bottom of page