top of page

SKN: Bakgrunn og tilblivelse

Som kristen med bakgrunn fra pinsekarismatiske miljøer har man hørt forkynnelse som i så kraftige og harde ordelag fordømmer homofili, at det for mange blir for krevende å i det hele tatt beholde troen på en nådefull og god Gud. Kristne homofile har ofte blitt møtt med så mye fordømmelse i sine menigheter og familier at de faktisk velger å skrote hele Gudsrelasjonen sin. De som står fram og ikke aktivt velger å leve i sølibat, mister som regel sitt åndelige hjem, og får ikke lov til å tilhøre som før. Å kunne søke og finne et fellesskap med mennesker som anerkjenner at man ikke er nødt til å velge mellom sin tro og sin seksuelle legning, kan være av helt avgjørende betydning. Behovet for tilhørighet


I min egen «komme-ut-av-skapet»-prosess opplevde jeg ensomheten så massiv og fraværet av «likesinnede» så påtrengende at jeg kjente på et veldig behov for å gjøre noe med akkurat det. Gjøre det jeg kunne for at mennesker som «kom etter» skulle kunne finne den tilhørigheten jeg selv savna. Med dette som bakgrunn valgte jeg 7. januar 2017 å opprette en lukket gruppe på Facebook, med følgene beskrivelse: 

«Denne gruppa er oppretta fordi jeg sjøl savna å ha en slik i min egen "komme-ut-fase". Her diskuteres ikke om det er mulig å være skeiv og kristen - gruppa er etablert i full visshet om at nettopp så går an. Jeg har selv bakgrunn fra type pinsekarismatiske sammenhenger, og folk flest vet at der er det ikke så altfor stor takhøyde for skeive. Vi blir en slags annenrangs medlemmer. Åpen kirkegruppe har gjennom en årrekke gjort en formidabel innsats for å bedre skeives rettigheter i den norske kirke. Det er dog fortsatt en meget lang vei å gå for at homofile skal få tilsvarende aksept i mer frikirkelige kretser. Gruppa er først og fremst tenkt som en arena for skeive kristne - enten i skapet eller ute av det - men også streite som ønsker å vise support. Type menighetsbakgrunn - eller mangel på en sådan - spiller ingen rolle! Her er det plass for de som er skadeskutt og kanskje til og med har mista troen, og for de som fortsatt måtte være aktive i menighet på et eller annet vis. Ja, og for alle en plass i landskapet midt i mellom. Mitt ønske er at dette skal være en trygg plass hvor du kan finne tilhørighet, støtte og vennskap, og at vi også kan dele utfordringer knyttet til tro og seksuell identitet.» 

I fire måneder besto gruppa kun av én annen homofil venn og meg selv, men i slutten av mai/begynnelsen av juni 2017 begynte det så smått å komme til flere mennesker. Det begynte med en (i beste fall klønete) uttalelse fra redaktør Anne Gustavsen i avisen Korsets seier, hvorpå både jeg selv og flere andre reagerte. I forlengelsen av debatten som da oppsto om homofili i pinsebevegelsen, ble nye kontakter knyttet, og ila den neste halvannen måneden kom det til et-par-og-tyve stykker til i gruppa.
 Siden sommeren 2017 har gruppa vokst sakte, men sikkert, til mellom 50 og 60 medlemmer.


Hjertesak

Jeg har helt siden jeg selv kom ut kjent på et brennende ønske om å hjelpe andre skeive kristne, spesielt unge mennesker som er oppvokst innenfor menighetsveggene, og som blir fortalt at det ikke er mulig å leve i en relasjon med Jesus samtidig som man er homofil. Det er en ødeleggende løgn som stjeler troen fra mennesker, og som vi vet i ytterste konsekvens også kan ta liv. 


Det finnes utallige eksempler på kristne homofile som ikke bare har valgt å forlate menighetene, men som også har endt opp med å ta avstand til troen sin og relasjonen til Jesus. Ikke fordi de nødvendigvis ønsket det, men fordi de har blitt fortalt gjentatte ganger at de er en styggedom, at de er syndige og skitne, og at de ikke kan være ærlige om seg selv og samtidig tro at Jesus ønsker å ha noe med dem å gjøre. 

Den skammen de har blitt påført av andre kristne har vært så overveldende at de ikke har sett noen annen utvei enn å vende ryggen til alt. 

Jeg har selv opplevd det som et konkret kall å være en initiativtaker og en pådriver i å fortelle skeive med bakgrunn fra pinsekarismatiske sammenhenger at det er plass for dem også i Guds rike. Rundt bordet. At det er fullt mulig å ha en levende relasjon til Jesus selv om du lever autentisk som den du er som LHBT+. At selv om menighetene ikke har plass til hele deg, så er du helt og fullt velkommen til å leve sammen med Jesus. 


Når Gud bringer mennesker sammen

Nå og da har jeg spurt Gud hvor veien skulle gå videre. En lukket Facebookgruppe, noen innlegg i kristenpressen i ny og ne, og å få flere skeive kristne venner har vært fint, men jeg visste også at det bare var en begynnelse. At Gud hadde flere ting på gang, og at det Han hadde lagt på hjertet mitt enda ikke hadde kommet på plass.

Tor Håkon (Eiken) hadde jeg stifta bekjentskap med allerede i desember 2017, i forbindelse med et innlegg han skrev i avisen Dagen. Det skulle imidlertid altså gå enda et drøyt år før vi fikk tettere kontakt, og det jeg opplever som et overveldende bønnesvar omsider kom. 

I januar 2019 ringte Tor og delte noen tanker og ideer, og med ham og kona Beate som særdeles helhjertede støttespillere med et Gudgitt engasjement for skeive kristne, begynte ballen endelig å rulle. Tor tok initiativ til et møte med FRI, og 6. mars møttes vi en håndfull mennesker og prata litt sammen og delte noen tanker om hvordan vi kan nå ut til flere som trenger å få vite at vi eksisterer. FRI viste seg som en ressurssterk og respektfull samarbeidspartner som når ut til mange skeive, og den takknemligheten som jeg og vi som var samla kjenner på til Ingvild og Eivind i FRI, ble møtt med det vi opplevde som en svært gjensidig takknemlighet. De var kjapt ute med å poste info om å være skeiv og troende på foreningen FRI sine nettsider, og oppretta samtidig en mailadresse hvor interesserte kunne henvende seg for å komme i kontakt med oss. I neste nyhetsbrev gikk informasjonen ut til omkring 3300 medlemmer.

I forlengelsen av det som nå skjedde kjentes tiden moden for å etablere en gruppering med et navn som sier klart og tydelig hvem og hva vi er. 24. mars 2019 ble derfor «Skeivt kristent nettverk» til. Først altså med navn og nettside, deretter med Facebookside, og nylig også med lokalt forankrede grupper henholdsvis i Oslo og i Bergen. 

Visjonen

Hjertet bak og visjonen for etableringen av «Skeivt kristent nettverk» er at det skal være et nettverk for tilhørighet, hvor man skal kunne få oppleve seg selv elsket som den man er, samtidig som man får mulighet til å utvikle seg og vokse i troen på Jesus. Den sosiale tilhørigheten hvor man kan føle seg trygg og akseptert er helt grunnleggende, men det er også ønskelig å legge til rette for lokale husgrupper/bibelgrupper/samtalegrupper, samt større samlinger og konferanser hvor også det åndelige fellesskapet kommer i fokus. Det er dessuten en drøm at flere mennesker skal få komme til tro på Jesus gjennom og i nettverket, og at vi kan få være formidlere av liv og håp til alle mennesker som tror at det ikke er plass til dem rundt bordet. 

bottom of page