top of page

SKN og media

De siste ukene har vi fått flere henvendelser fra kristenpressen.


Først ut var avisen Dagen, deretter tok Korsets seier kontakt, og nå senest avisen Norge IDAG. Vi har i utgangspunktet ikke ønsket å gi intervju på nåværende tidspunkt, og her skal vi forsøke å forklare litt hvorfor.


Ingen homogen gruppe

For det første så kan det være greit å vite at vi i SKN pr i dag enkelt fortalt er en gjeng skeive kristne som har funnet hverandre, og som har laga oss et nettverk for å knytte kontakt og for å være synlig og fortelle omverdenen om vår eksistens. Sammen med oss har vi også en hel del heterofile støttespillere, og felles for oss alle er at vi tenker det finnes et alternativ til å leve i sølibat som skeiv kristen.

Initiativtaker til SKN, og i så måte leder, er Marit Liarbø (se «SKN: Bakgrunn og tilblivelse»), men nettverket har ingen vedtekter, ei heller noen ytterligere formell struktur ut over at vi er åtte mennesker som står som kontaktpersoner på nettsiden. Vi er således heller ingen homogen gruppe. Av den grunn er det slik at et intervju med Skeivt kristent nettverk ikke er noe som kan kastes sammen i en fei – vi trenger av åpenlyse grunner tid til å kunne forberede svar som gruppen som helhet kan stå inne for.


Hva skal vi bruke energi på?

Dernest er det heller ikke til å komme forbi at å ytre «avvikende» tolkninger av bibelen kan medføre særdeles ubehagelige opplevelser. Man blir umiddelbart nedsablet og stemplet som liberale, vranglærere, forførere og det som verre er. Flere av oss har tidligere fått kjenne på de arrogante, aggressive og tidvis svært stygge holdningene som råder i kommentarfeltene hos kristenpressen, og før man ytrer seg skal man vite at man har ryggrad for å tåle å stå i det. Et annet spørsmål er hvorvidt man skal orke å bruke krefter på all den negative oppmerksomheten. Hadde det enda vært rom for dialog og en anerkjennelse av at det er mulig å forstå bibelen på ulike måter, så kunne man kommet hverandre i møte. Det hører imidlertid til sjeldenhetene å oppleve at de som kommenterer evner å se det slik.


Vi som gruppe ønsker ikke å bruke energi på å diskutere med mennesker som ikke er villige til å lytte og ta inn over seg at også vi er troende som legger bibelen til grunn for våre liv. Ingen tvinges til å lese det vi skriver eller lytte til det vi har å si, og det er nok et marginalt fåtall av de menneskene vi primært er ute etter å nå som abonnerer på Dagen, KS eller NorgeIDAG. 


Vårt fokus er først og fremst rettet mot de som trenger og ønsker vårt fellesskap, ikke alle som brøler høyt om vår umoral og endedestinasjon, og som unnskylder seg med å være «sannheten tro i kjærlighet».

At skeive som gruppe gjennom mange år har blitt mildt sagt dårlig behandlet i menighetene hersker det liten tvil om. Vårt hovedanliggende er derfor å skape trygge rom for mennesker som ønsker å beholde troen sin selv om de er ærlige om sin seksualitet og hvem de er. Å stikke hodet fram i media oppleves ikke spesielt trygt, ei heller trosstyrkende. Vi mener at kristne aviser over lang tid vært en ytringsarena for mennesker som forfekter fordømmende og undertrykkende holdninger overfor lhbt+ personer, alt sammen fordekt som «formanende kjærlighet». At vi da skal svare på pressens henvendelser ila to øyeblikk, eller komme med korte kommentarer til ferdigtygget innhold og konklusjoner som allerede er gitt og på vei i trykken, er av særs liten interesse.


Respektfull dialog

Skeivt kristent nettverk vil med tiden gjerne gi intervjuer, men da må også vilkårene for samtale være klare. Det er viktig å forstå at vi, verken som nettverk eller om enkeltpersoner, har en agenda om at alle skal dele vårt syn på saken, men vi forventer å bli behandlet med respekt. At vi alle, som medmennesker, og på tross av hvordan vi leser og tolker bibelen, skal kunne være rause med hverandre og ydmyke nok til å tilkjennegi at ingen av oss sitter med den hele og fulle åpenbaringen. Kun på slike premisser vil en dialog kunne bli fruktbar og livgivende. 

bottom of page