top of page
  • Forfatterens bildeSKN

Trygge kirker i Oslo

Her er en oversikt over noen menigheter i Oslo der det skal være trygt å gå og trygt å engasjere seg i som skeiv. Om du tilhører en inkluderende menighet som skulle vært på denne lista, så ta kontakt med oss, vi ønsker gjerne å oppdatere den fortløpende!


MER

MER er lokalisert i Ila kirke og vender seg mot studenter og unge voksne. Fokuset ligger på gudstjeneste, kultur og kunst. «MER» ønsker å være et trygt sted for tro og tvil. Menigheten tilhører Den norske kirke og har en tilknytning til KFUK/KFUM.

Nettside: www.merkirke.no


Kraftverket

Kraftverket er en menighet på Bislet, tilknyttet Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Menigheten består av et ungt og kreativt miljø, med hovedvekt på studenter og familier. Gudstjenester og husgrupper er de viktigste møtepunktene, og menigheten ønsker å ha et uttrykk og omgangsform er ærlig og jordnær. Alle er velkommen i Kraftverket, og menigheten ønsker særlig å inkludere alle som av ulike årsaker befinner seg på utsiden av kirka.

Nettside: https://www.kraftverket.no/


Sub Church

Sub Church er en selvstendig menighet som holder til i Rosenkrantz' gate 17 i Oslo sentrum. Sub startet i 1997 som et subkulturelt alternativ til tradisjonelle menigheter, noe som fortsatt preger gudstjenestene til en viss grad. Sub Church har gudstjenester hver søndag klokken 16:00. Sub Café har åpent tirsdag til fredag, tirsdagsmiddag kl 17:00.

Nettside: https://www.subchurch.no/


Grønland kirke

Gamlebyen og Grønland menighet ønsker å være en inkluderende menighet som arbeider for at folk skal føle seg velkomne uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hudfarge, økonomisk status eller seksualitet. Menigheten tilhører Den norske kirke.

Nettside: https://kirken.no/gamlebyenoggronland


Paulus kirke

Paulus og Sofienberg menighet ligger på Birkelunden på Grünerløkka, og er en menighet med fokus på åpenhet, sosial forståelse og engasjement. Menigheten vil at alle skal møtes med aksept, forståelse og respekt, uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisitet og kulturell bakgrunn. Menigheten tilhører Den norske kirke.

Nettside: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/paulus-sofienberg/


Andre menigheter i Den norske kirke

Det er mange menigheter i Den norske kirke med ansatte, frivillige og medlemmer som engasjerer seg for at det skal være trygt å være skeiv i menigheten. I noen menigheter kommer dette tydeligere fram enn i andre, og det er noen av disse som er i listen over.  

bottom of page