top of page
  • Forfatterens bildeSKN

Hva står vi egentlig for?

En arbeidsgruppe i Skeivt kristent nettverk har over en periode jobbet med å utarbeide et verdidokument for organisasjonen. Dette arbeidet er nå sluttført og dokumentet er vedtatt av styret.

Trosgrunnlag?

Skeivt kristent nettverk er ikke (og har ikke til hensikt å bli) en menighet/kirke, og har derfor heller ikke definert et felles trosgrunnlag for de som tilknytter seg organisasjonen. SKN tar på alvor at nettverket består av mennesker fra mange slags ulike kirkebakgrunner, og tar som organisasjon ikke stilling til verken barnedåp, voksendåp, åndsdåp, tiende, nådegaver eller hårlengde – ei heller skiller vi mellom lovsyngende, salmesyngende, stilletiende, spørrende, høytbedende, gladkristne eller kirketrøtte.


SKN respekterer at mennesker tolker og forstår Bibelen ulikt, og at vi alle er på individuelle reiser hvor troen kan utvikle seg, endre seg, avta eller vokse. Vårt mål og ønske er først og fremst å formidle at den enkelte skal få være seg selv uten å måtte velge bort Jesus! Dette er også utgangspunktet for vårt verdidokument.Verdidokument for Skeivt kristent nettverk


Trosfrihet – frihet til å tro

Skeivt kristent nettverk (SKN) ønsker å løfte frem at alle LHBT+-personer (skeive) har like stor rett til tro som heterofile personer, og at skeive også har trosfrihet. Dette innebærer å hjelpe LHBT+-personer ved å vise dem at troen på Jesus er tilgjengelig for alle, og at det ikke er noen motsetning mellom å tro og å være skeiv. SKN vil jobbe for at alle skal få kjenne på tilhørighet uansett hvor de er på sin trosreise. Vi ønsker at alle skeive kan få oppleve å like seg selv, og at de ikke skal føle at de må velge bort eller gi slipp på troen.

Autentiske liv – å være åpen og ærlig om hvem man er

Skeivt kristent nettverk er opptatt av den ukrenkelige verdien til ethvert menneske, og at vi alle er skapt i Guds bilde uansett legning, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Vi tror det beste for hver enkelt er å leve autentiske liv i anerkjennelse og samsvar med hvem man er. SKN tror at Gud velsigner kjærligheten mellom to voksne mennesker uavhengig av kjønn, og at ekteskapet inkluderer likekjønnede par. Vi vil også stå opp for at transpersoner kan leve i sitt identifiserte kjønn og uttrykk. SKN tar avstand fra enhver diskriminering på grunn av legning, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Trygg arena og felleskap – med respekt for enkeltmennesket

Skeivt kristent nettverk skal være en trygg arena for alle, og spesielt de som på grunn av sin religiøse bakgrunn strever med å anerkjenne sin legning, kjønnsidentitet eller sitt kjønnsuttrykk – i skapet, ute av skapet, eller et sted midt imellom. SKN er imot enhver forkynnelse som har som formål å endre en persons legning eller kjønnsidentitet. Vi ønsker å legge til rette for fellesskap der man føler seg sett og verdsatt uansett legning, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Brobyggende og tverrkirkelig – med ønske om dialog

Skeivt kristent nettverk er en tverrkirkelig interesseorganisasjon for LHBT+-personer og støttespillere med bakgrunn fra og eventuelt tilknytning til ulike kirkesamfunn. Vi skal jobbe for bevisstgjøring og synliggjøring av livene til skeive kristne, med fokus på dialog og brobygging mellom miljøer og kirkesamfunn som innehar ulike verdisyn og teologiske tolkninger.

Åpen og inkluderende – å jobbe for en kirke for alle

Skeivt kristent nettverk vil formidle et tydelig budskap om at Gud ikke fordømmer eller diskriminerer LHTB+-personer: At det ikke er synd å leve i et likekjønnet forhold, og at transkjønnede og transpersoner ikke synder mot skaperverket når de velger å leve i sitt identifiserte kjønn eller uttrykk. SKN vil jobbe for et åpent og inkluderende miljø for alle mennesker uavhengig av legning, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Evangeliet om Jesus er for alle, og det bør også kirken være!
Vedtatt av styret 12.01.2021: Marit Liarbø, Tor Håkon Eiken, Joachim Sørensen, Sara Myhrer, Emilie Eiken og Elisabeth Meling.

 

En stor takk til arbeidsgruppen som har jobbet med dette!bottom of page