top of page
  • Forfatterens bildeSKN

Vi har alle et ansvar å stå opp mot urett!

Skeivt kristent nettverk synes det er bra at Pinsebevegelsen sier de tar sterk avstand fra innskrenkingen av homofiles grunnleggende rettigheter i Norge og verden over, og tar opp spørsmål rundt dette i internasjonale kanaler.


Selv om Pinsebevegelsen ikke har direkte arbeid i eller samarbeid med organisasjoner vet vi at medlemskirker støtter misjonsprosjekter i land hvor LHBT-personer straffeforfølges. Hvilket betyr at organisasjonen har et ansvar for hvordan de som bevegelse jobber, formidler og fremmer verdiene de står for. Det er lov å si fra når det går på bekostning av menneskeliv! Dialog er avgjørende for et godt samarbeid, men et godt samarbeid kan ikke bare være et enighetsfelleskap. Det bør og være et miljø der man tør å diskutere vanskelige temaer.


Stengte dører hjelper ingen, men det betyr ikke at man ikke skal prøve - og god dialog er nøkkelen til dette.

Flere misjonsorganisasjoner har prosjekter og samarbeid i land hvor LHBT-personer kriminaliseres – hvilket oppgjør tar disse med holdninger blant sine samarbeidspartnere? SKN ønsker å utfordre Pinsebevegelsen og andre organisasjoner med prosjekter i land hvor LHBT-personer straffeforfølges til å stå opp for at også mennesker uavhengig av seksuell- og/eller kjønnsidentitet skal få leve trygge og gode liv. Det gjelder også blant deres egne medlemskirker i Norge. Vi savner aktiv handling og det er på høy tid at det tas et oppgjør med hvordan man selv som organisasjon jobber for et trygt samfunn og kirkefellesskap for alle. Vi ønsker svar på hvilke tiltak organisasjonene jobber med for å sørge for at det realiseres. Dette er ikke tiden til å tie!


bottom of page