top of page
 • Forfatterens bildeSKN

Vi søker generalsekretær!

Vi søker deg som er positiv, proaktiv og ser løsninger der andre ser problemer.


Stillingen som generalsekretær er en nyopprettet, spennende og utfordrende stilling, som vil rapportere til Skeivt Kristent Nettverks sentralstyre. Generalsekretæren vil få lederansvar for to ansatte. Du vil ha overordnet ansvar for å drifte og utvikle SKNs nasjonale virksomhet, og ha et overordnet ansvar for intern og ekstern kommunikasjon. Du må kunne stå inne for SKNs formål.


Vi ønsker at du skal:

 • Ha faglig ansvar for organisasjonens virksomhet og utvikling

 • Ha ansvar for en sunn og transparent økonomisk drift av organisasjonen

 • Drive faglig utvikling av organisasjonens ansatte

 • Sikre gode relasjoner med politiske og bevilgende myndigheter, og skrive søknader til disse

 • Bidra til at SKN er synlig i offentligheten og styrke vår posisjon som aktiv samfunnsdebattant

 • Bidra til vekst av organisasjonen ved å følge opp lokallagene og legge til rette for medlemsaktiviteter

 • Bistå lokallag i forbindelse med lokale arrangementer

 • Delta på møter på vegne av SKN

 • Planlegge og gjennomføre vår årlige nettverkskonferanse i samarbeid med styret og lokallag

 • Være en støttespiller og diskusjonspartner for styreleder

 • Legge til rette for godt styrearbeid og gi sentralstyret grunnlag for å skape gode diskusjoner og beslutninger, samt føre referat

Vi ønsker at du har disse kvalifikasjonene:

 • Tre års høyskole- eller universitetsutdannelse

 • Relevant erfaring fra organisasjonsledelse eller personalledelse

 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig

 • Behersker norsk og engelsk

 • Grunnleggende økonomiforståelse

 • Personlig egnethet og relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt.

Vi vektlegger deg med disse personlige egenskapene:

 • God rolleforståelse og evne til å ta egne initiativ

 • Empatisk og strukturert

 • Tillitsskapende og motiverende

 • Relasjonsbygger

 • Åpen, ansvarsfull og handlekraftig

 • Fleksibel og samarbeidsorientert

 • Selvstendig og trives med hjemmekontor

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å forme din egen hverdag

 • Muligheten til å drive strategisk utvikling av en organisasjon i vekst

 • Attraktive og varierte lederoppgaver

 • Fleksibel arbeidstid

 • En jobb med mening

 • Lønn etter avtale

SKN har lokallag i Oslo, Bergen, Kristiansand og Grenland, og flere lokallag er vurdert etablert i Stavanger, Trondheim og Tromsø. Noe reisevirksomhet må derfor påregnes. Arbeidstiden er fleksibel, og du må regne med noe arbeid på kveld/helg i forbindelse med avvikling av planlagte lokale aktiviteter og deltakelse på deres møtevirksomhet.


Det er ønskelig at du er bosatt i Oslo og omegn eller Bergen og omegn.


Les mer her.

bottom of page