top of page
  • Forfatterens bildeSKN

Vil du delta i et forskningsprosjekt?

Prosjektet søker deg som har kjent på kroppen hvordan det er å oppleve å ikke bli akseptert på grunn av sin seksuelle orientering. De er interessert i å høre mer om hvordan dette oppleves og hvordan det har påvirket deg og din seksualitet.


Ordet seksualitet er brukt i en vid definisjon da det tenkes den er en viktig del av hvem man er. De er interessert i å høre om dine erfaringer og hvordan du opplever det. Din fortelling er viktig. Du trenger ikke å svare på spørsmål du ikke ønsker. All deltakelse er frivillig og alle data blir anonymisert.

Målet med denne studien er å få mer kunnskap om hvordan skeive (med skeiv menes LHBTIQ+ personer) opplever sin seksualitet når kirke/autoritetspersoner/foreldre og kanskje også deltakeren selv tenker, eller har tenkt, at det å være skeiv er syndig og feil, og det ikke har vært aksept for det.


Problemstillingen de går ut ifra er:

«Hvordan opplever skeive, som har sin bakgrunn fra kristne miljø som oppleves ikke aksepterende, sin seksualitet?»

Dette er et masterstudie i psykososialhelse med fordypning i sexologi hvor det å delta innebærer å bli intervjuet 1-1,5 time av sykepleier med videreutdanning i sexologi og masterstudent, Maria Bye. Funnene vil bli presentert anonymt i en masteroppgave samt kan bli brukt i vitenskapelige artikler/publikasjoner.

Mer informasjon finner du i informasjonsskrivet som ligger vedlagt.


Dersom du ønsker kan du gjerne ta kontakt helt uforpliktende:

Maria Bye (Masterstudent og sykepleier med videreutdanning i sexologi)

mariabye@gmail.com

Tlf: +47 91347038

Tor-Ivar Karlsen (Prosjektleder, phd, professor)

Fakultetet for helse og idrettsvitenskap, Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder

Tor-ivar.karlsen@uia.no

Tlf: +47 90060536

Informasjonsskriv
.pdf
Download PDF • 256KB

Comments


bottom of page