Helt trygg: Våre historier
Sammen er vi mindre alene

1/1
Vil du dele din historie med oss?
Du kan sende den anonymt gjennom dette skjemaet.

Følg oss på sosiale medier

  • Facebook
  • Instagram

Bli medlem? 

© 2020 by Skeivt kristent nettverk
Org.nr. 924 329 491