Har du vokst opp i en pinsemenighet? Karismatisk trosmenighet, kanskje? Har du bakgrunn fra eller tilhørighet til et annet konservativt kristent miljø?  

Sannsynligheten er i så fall stor for at du har hørt at homofili er synd. At kristen tro og likekjønnet samliv ikke lar seg kombinere. At homofili er en styggedom i Guds øyne. 

Om du er transkjønnet har du kanskje hørt at du er mentalt forstyrret, seksuelt pervers og ødelagt. At du synder mot skaperverket ved å leve som det kjønnet du identifiserer deg som, eller ved å endre på det som Gud har skapt. 

Du har uansett mest sannsynlig også kjent på skam fordi du føler som du gjør. At det er noe "feil" med deg. At du er syndig og ekkel, og at Gud ikke er fornøyd med deg. 

VI ER MANGE SOM DEG

På dette nettstedet ønsker vi at du som er kristen og skeiv (lesbisk, homofil, bifil, transperson) eller som strever med din seksuelle identitet og/eller kjønnsidentitet – i skapet, ute av det, eller et eller annet sted midt i mellom – skal kunne lese og finne at du er bra nok akkurat som du er. At du skal finne fram til informasjon om tro, seksuell identitet og kjønnsidentitet som du ikke får i menigheten din eller i samtale med en pinsepastor.


I Skeivt kristent nettverk diskuterer vi ikke hvorvidt det er mulig å kombinere kristen tro med likekjønnet samliv eller å være transkjønnet. Nettverket er oppretta i full overbevisning om at nettopp så går an. Og det vil vi så inderlig at du også skal bli trygg på!
Åpen kirkegruppe har gjennom en årrekke gjort en formidabel innsats for å bedre skeives rettigheter i Den norske kirke. Det er dog fortsatt en lang vei å gå for at skeive skal få tilsvarende aksept i våre mer frikirkelige kretser her i Norge. Nå er det vår tur. 


Vi ønsker å formidle at selv om det som lhbt+ kan være vanskelig å forholde seg til etablert og organisert menighet, så trenger du ikke å skrote troen din for å få leve som et helt menneske. Det er fullt mulig å ha en nær relasjon til Jesus uten å måtte undertrykke sin egen seksuelle identitet eller kjønnsidentitet!

TILHØRIGHET

Mange strever med å akseptere sin seksuelle identitet eller kjønnsidentitet, og spesielt vanskelig er det når man har eller har hatt tilhørighet til kristne konservative menigheter. Man kjenner ofte på en sterk indre konflikt fordi man over lang tid har blitt utsatt for forkynnelse som i svært krasse ordelag fordømmer alt samliv utenfor heterofilt ekteskap, eller det å skulle være tro mot egen kjønnsidentitet. For mange oppleves også trusselen om og frykten for helvete som høyst reell, og det tar tid å bearbeide slike opplevelser. 

Det er dessverre også slik at de aller fleste som opplever en mismatch mellom sin seksuelle identitet, kjønnsidentitet og sin kristne tro har blitt påført så mye skam og så kraftig fordømmelse gjennom kristen forkynnelse at de gir opp hele troen. De er ikke lenger velkommen i menigheten sin, og åndelige overgrep og urett begått i "Jesu navn" gjør at de også kaster  Gud overbord i samme slengen. 

Tilhørighet er imidlertid et grunnleggende menneskelig behov, og i vanskelige perioder gjennom livet er det særlig viktig å ha et trygt nettverk rundt seg. Det å søke fellesskap og å knytte kontakter med andre som har lignende erfaringer kan være verdifullt, for på den måten å få oppleve at man ikke er alene. Gjennom Skeivt kristent nettverk kan du bli kjent med både heterofile, homofile, bifile og transpersoner som ønsker å hjelpe deg og støtte deg i din prosess med å bli trygg, både i deg selv og med troen din. 


«Alle dem som tok i mot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Joh 1:12.